Colofon

Deze keuzehulp is een gezamenlijk product van:

Onder meer de volgende personen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze Keuzehulp:

Natasja Brouwer – ervaringsdeskundige

Nicole Wasmoeth – ervaringsdeskundige

Rosanne Snel – ervaringsdeskundige

Ingrid Liese – ervaringsdeskundige

Liske Slobben – ervaringsdeskundige

Wouter Bolier – ervaringsdeskundige

Ilse Valkenburg – ervaringsdeskundige

Esther Dekkers – arts/coördinator intake CI-team kinderen Radboud UMC

Margreet Langereis –  spraak- taalpatholoog en hoofd zorgketen CI bij kinderen – Radboud UMC

Robbert-Jan Miserus – klinisch fysicus audioloog – Radboud UMC

Jantien Vroegop – klinisch fysicus audioloog – CI-team Erasmus MC

Jeanet Smilde – logopedist – UMCU

Isabelle Boogaers – teammanager – NSDSK

Janneke van Luijk – behandelcoördinator – Koninklijke Aurisgroep

Johan Frijns – hoogleraar KNO en hoofd van het CI-team LUMC

Charlotte van de Molengraft – voorzitter – Doofblinden netwerk

Hennie Epping – voorzitter OPCI en CI-gebruiker

Peter Helmhout – penningmeester OPCI en CI-gebruiker

 

De Keuzearchitecten – concept en ontwikkeling website

De totstandkoming van deze site is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS in het kader van het voucherproject Iedereen Sterk.

Platform Doven, Slechthorenden en Tos – © tekst

Projectleiding Lara Laurens en Inge Doorn

Info@fodok.nl – contact