Vooraf

Hebben de eerste hoortesten uitgewezen dat er mogelijk iets is met het gehoor van je kind? Heb je net gehoord dat je kind ernstig slechthorend of doof is? Dan is het begrijpelijk dat je je afvraagt, wat nu? Lees meer over de eerste periode.

Vraag je je af of een cochleair implantaat (CI) mogelijk iets is voor je dove of ernstig slechthorende kind? Dan is deze Keuzehulp geschikt voor jou als ouder. Een CI voor je kind ‘kies’ je meestal niet zomaar. Er komen veel vragen en informatie op je af. Hoe vind je de antwoorden en hoe maak je een goed overwogen keuze voor je kind? De informatie in deze Keuzehulp kan hierbij helpen. Bovendien kun je de informatie uit deze Keuzehulp gebruiken in de gesprekken met artsen, audiologen en andere zorgverleners. De informatie is ondersteunend en is nadrukkelijk nĂ­et bedoeld om die gesprekken te vervangen.

Interessante informatie kun je aanvinken en naar jezelf mailen. De door jou geselecteerde informatie kun je dan later nalezen of bespreken met anderen.

 

Mijn kind is ernstig slechthorend of doof, wat nu?

Om vast te stellen of je kind slechthorend of doof is, vinden meerdere onderzoeken plaats.

Testen bij pasgeborenen

Hoe weet je als ouder dat je kind ernstig slechthorend of doof is? Als je baby bij de geboorte slechthorend of doof is, blijkt dit meestal uit een aantal gehoortesten voor pasgeborenen. De eerste gehoortest wordt in de regel thuis of op het consultatiebureau afgenomen door een medewerker van het consultatiebureau, meestal tussen de vierde en zevende dag na de geboorte. Wanneer je kind in het ziekenhuis ligt, wordt daar een gehoortest afgenomen. Wanneer de uitkomst van de eerste hoortest niet voldoende is, volgt een tweede test. Scoort je kind op deze test ook onvoldoende, dan wordt een andere test ingezet. Blijven er twijfels over het gehoor, dan word je doorverwezen naar een van de audiologische centra in ons land, die gespecialiseerd zijn in het afnemen van uitgebreide gehoortesten bij kinderen.

Meer lezen over het testen van pasgeborenen?

Testen van oudere kinderen

Wanneer je kind ouder is en je merkt dat het niet goed hoort, laat dit dan onderzoeken door de huisarts. Vindt de huisarts bij een slecht horend kind geen afwijkingen, zoals een oorontsteking of een verstopt oor? Dan is verder onderzoek nodig:

  • Is je kind jonger dan 4 jaar? Dan verwijst de huisarts je naar een audiologisch centrum. Daar kunnen ze het gehoor van jonge kinderen goed onderzoeken.
  • Is je kind tussen de 4 en 6 jaar? Dan kun je met je kind naar de kno-arts of een audiologisch centrum gaan voor verder onderzoek. Vraag hiervoor bij de huisarts een verwijsbrief.
  • Bij kinderen van 6 jaar en ouder krijgt je kind een gehoortest bij de huisarts (soms bij de jeugdarts/schoolarts).

Meer weten?

 

Hoe ga je om met een dergelijke situatie?

Vaak zit je nog bovenop de ‘roze wolk’ als blijkt dat je kind niet goed scoort op de hoortesten. In de meeste gevallen horen ouders nog voordat hun kind 6 maanden oud is dat hun kind ernstig slechthorend of doof is. Deze boodschap zet het leven van de veelal horende ouders op z’n kop. Wat betekent dit voor mijn kind? Hoe kunnen we samen communiceren? Kan mijn kind gelukkig worden? Zelfstandig leven? Meestal ken je helemaal geen andere ernstig slechthorende of dove mensen. Zonder dat je een goed beeld hebt van het leven van dove mensen, word je de vraag voorgelegd of je een CI zou willen voor je kind. Als ouder moet jij de keuze maken voor je kind. In het dagelijks leven is er veel mogelijk als je gebarentaal leert en je verdiept in de Dovencultuur. Mogelijk wil je daar iets meer van weten voordat je de keuze maakt. Wil je dat je kind geluid leert horen, gesproken taal kan verstaan en kan leren praten, dan kan een CI een uitkomst bieden. Kiezen voor een CI, betekent ook kiezen voor een operatie voor je kind en een leven lang afhankelijk zijn van dit technische hulpmiddel. Aan de andere kant kan een CI belangrijke ondersteuning zijn voor dove en ernstig slechthorende kinderen. De vragen in deze Keuzehulp kunnen je helpen een goede afweging te maken.